Etusivu | Vesijetit | SUP-laudat | HinnatVuokra- ja käyttöehdot | Yhteystiedot | Varaa heti

Vuokra- ja käyttöehdot, vesijetit

Sinun on aina huolehdittava vesijetistä parhaan taitosi mukaan ja ehkäistävä vahinkojen syntyminen. Sitoudut noudattamaan lakeja sekä mahdollisia paikallisia ohjeita ja sääntöjä, kuten nopeusrajoituksia sekä ottamaan huomioon muut vesillä liikkujat. Vesijettiä ei saa koskaan käyttää päihtyneenä.

Hyväksyt nämä vuokrausehdot ja sitoudut noudattamaan ehtoja ja ohjeita koko vuokrauksen ajan.

1. Sinun on todistettava henkilöllisyytesi vuokrauksen yhteydessä voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella, meille käy myös ajokortti.

2. Olet täysi-ikäinen ja et saa luovuttaa vesijettiä kolmannelle osapuolelle, ellei siitä ole sovittu etukäteen meidän kanssa. Olet vastuussa, että kuljettaja saa riittävät tiedot ja omaa taidot vesijetin turvalliseen käsittelyyn. Vastaat mahdollisista vahingoista aina itse. Alle 15-vuotiaalle vesijettiä ei saa luovuttaa lainkaan.

3. Voit käyttää vesijettiä sovitulla käyttöalueella. Meillä on vesijetissä gps-seurantalaite, jonka avulla voimme paikantaa vesijetin. Vesijettiä ei saa koskaan viedä Suomen rajojen ulkopuolelle.

Maksu

4. Maksat vuokrauksen etukäteen ennen vuokrauksen alkua.

5. Verkkopalvelussamme on ilmoitettu kokonaishinta, joka sisältää arvonlisäveron.

6. Varauksen yhteydessä voimme periä 700-2000 €:n pantin, jonka palautamme sinulle kokonaisuudessaan, kun palautat vesijetin ajallaan, ehjänä ja tankki täynnä.

7. Voit tehdä vuokraukseesi muutoksia tai peruuttaa vuokrauksen 24 tuntia ennen vuokra-ajan alkamista. Jos peruutat vuokrauksen viimeistään 24 tuntia ennen vuokra-ajan alkamista palautamme maksun. Myöhemmin peruutetuista tai käyttämättä jätetyistä varauksista veloitamme koko maksun.

Vuokra-aika ja palautus

8. Vuokra-aika alkaa varauksen mukaisesti, olethan ajoissa paikalla, jotta voimme antaa sinulle käyttöopastuksen.

9. Vuokra-aika päättyy varauksen mukaisesti, sinun on palautettava vesijetti sovittuun paikkaan ennen vuokra-ajan päättymistä. Voit palauttaa vesijetin aikaisemminkin, emme kuitenkaan hyvitä vuokramaksua.

10. Jos et palauta vesijettiä sovittuun aikaan, veloitamme yliajasta 100 euroa jokaiselta alkavalta tunnilta. Ilmoita meille heti, jos jostain syystä, et ehtisi palauttamaan vesijettiä sovitusti, jos meillä ei ole heti seuraava vuokrausta tulossa, voimme sopia vuokra-ajan pidennyksestä.

11. Vesijetti palautetaan täyteen tankattuna. Käytä aina 98E bensiiniä. Jos tankki ei ole täynnä, veloitamme tankkauksesta 20 euroa ja polttoaineen hinnan.

12. Tarkistamme mahdollisuuksien mukaan yhdessä kanssasi vesijetin kunnon palautuksen yhteydessä.

Vesijetin käyttäminen

13. Sinun on noudatettava vesijetin käytössä erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Aja aina omiin taitoihisi soveltuvaa ajonopeutta, jotta hallitset vesijetin joka tilanteessa ja voit pysähtyä turvallisesti.

14. Jetissä on jarru - huomioi, että yleisesti veneissä ei sitä ole. Kun käytät jarrua, huolehdi että takanasi ei ole toista alusta.

15. Huomioi, että jetti ei ole ohjattavissa, mikäli ei paina kaasua. Noudata erityistä varovaisuutta satamasta lähtiessä ja satamaan tultaessa. Pidä vauhti hiljaisena ja tasaisena.

16. Käytä pelastusliivejä ja hätäkatkaisinta aina ajaessasi vesijetillä. Pidä huolta, että kyyditettävälläkin on aina pelastusliivit.

17. Huolehdi että jetti on kiinnitetty varmasti ja turvallisesti laituriin, kun sitä ei käytetä. Käytä mukana tulevia lepuuttajia ja köysiä. Mikäli moottori on käynnissä köysien käsittelyn aikana, ole erityisen varovainen, ettei köydet ajaudu jetin moottorin imuun.

18. Lukitse vesijetti aina, kun jätät sen ilman valvontaa. Lukitse myös traileri mukana tulevilla lukituslaitteilla.

19. Me luovutamme vesijetin sinulle aina toimintakunnossa, tankki täynnä ja sovituin varustein. Tarkistamme yhdessä vesijetin kunnon ja mahdolliset aikaisemmat vauriot.

20. Annamme sinulle käyttöopastuksen ja sitoudut käyttämään vesijettiä käyttöopastuksen mukaisesti.

21. Älä käytä vesijettiä matalikossa. Moottoria ei saa käyttää alle metrin syvyisessä vedessä.

22. Älä rantaudu rantaan, jossa ei ole laituria.

23. Mikäli otit vesijetin vuokralle trailerin kanssa, laske ja nosta vesijetti vesille vain veneen vesillelaskuliuskasta. Muista rannoista vesille lasku ja nosto on kielletty.

24. Älä käytä vesijettiä alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena. Et saa myöskään luovuttaa vesijettiä päihtyneelle henkilölle.

Vastuu vahingoista ja vakuutus

25. Olet vastuussa vuokra-aikana vesijettiin tai varusteisiin kohdistuneista vahingoista ja niiden katoamisista.

26. Olet vastuussa myös sellaisista vioista, jotka johtuvat vesijetin ohjeiden vastaisesta käytöstä tai näiden vuokraehtojen rikkomisesta.

27. Me olemme vakuuttaneet vesijetin, sinun omavastuu on 1.500 euroa. Olet velvollinen korvaamaan meille omavastuun rajaan saakka vesijetille ja sen varusteille tapahtuneet vahingot sekä kadonneet osat ja varusteet.

28. Vahingot ja katoamiset korvaat niiden todellisen arvon mukaan.

29. Jos vesijetille tai meille aiheutunut vahinko johtuu sinun tahallisuudesta, huolimattomuudesta, päihtyneisyydestä tai muusta vastaavasta syystä, olet velvollinen korvaamaan vahingot kokonaisuudessaan.

30. Me vastaamme, että vesijetti on asianmukaisessa kunnossa, kun luovutamme sen sinulle. Emme ole vastuussa sinun omaisuudestasi tai vuokrauksen aikana syntyneistä henkilö- tai esinevahingoista. Meillä ei ole sinulle ole vakuutusta, sinun on huolehdittava omasta tapaturma- yms. vakuutusturvasta.

Vahingoista ilmoittaminen

31. Varkauden, liikenne- tai henkilövahingon sattuessa ilmoita asiasta välittömästi poliisille tai pelastuslaitokselle (112). Ilmoita asiasta myös meille.

32. Laiterikon tai -vahingon sattuessa ilmoita asiasta meille välittömästi. Ohjeistamme sinua jatkotoimenpiteissä.

33. Jos et ilmoita laiterikosta, vahingosta tai varkaudesta meille, vastaat meille aiheutuvista kuluista.

Vuokrasopimuksen purkaminen

34. Meillä on oikeus purkaa vuokrasopimus päättymään välittömästi, jos rikot tämän sopimuksen ehtoja tai käyttöohjeita tai me arvioimme, että et ole kykeneväinen kuljettamaan vesijettiä. Näissä tapauksissa sinulle aiheutuneita kuluja ei korvata.

35. Meillä on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vesijetti on meistä riippumattomasta syystä poissa käytöstä. Tällöin palautamme sinulle koko vuokramaksun kokonaisuudessaan. Emme korvaa sinulle mahdollisesti aiheutuneita kuluja.

36. Jos meillä tulee erimielisyyttä vuokrauksen ehdoista, pyritään asia ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluin. Kuluttajana sinulla on oikeus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi). Jos asiaan halutaan tuomioistuimen päätös, asian saatetaan Päijät-Hämeen käräjäoikeuden ratkaistavaksi, ellet halua nostaa kannetta kotikaupunkisi alioikeudessa. Jos vuokraaja on yritys, asia ratkaistaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.

Vuokra- ja käyttöehdot, SUP-laudat

Välineet tulee palauttaa siinä kunnossa kuin ne olivat vuokralle otettaessa. Tarkasta välineet ennen vuokrausta ja ilmoita vaurioista ennen lähtöä.

Vuokralleottaja on vastuussa vuokraamistaan välineistä ja velvollinen korvaamaan välineille aiheutuneet vahingot. Katoamis- ja varkaustapauksissa vuokralleottaja sitoutuu korvaamaan vuokralleantajalle välineiden hinnan.

Vuokralleottajalla tulee olla vakuutus itselleen sekä mahdollisesti muille aiheutuvien vahinkojen varalle. Vuokravälineitä ei saa luovuttaa uimataidottomille tai lapsille ilman uimataitoisen aikuisen jatkuvaa valvontaa! Vuokraamo ei vastaa valvonnasta.

Liivit kuuluvat vuokraan ja suosittelemme niiden käyttöä.

Vuokralleottaja hyväksyy nämä ehdot ja vapauttaa Wind&Waves / Thero Design Oy:n kaikesta vastuusta mahdollisissa onnettomuustapauksissa.