Käsitteet välinepaletissa, osa 1/3

10.06.2020

Välinevalmistajat pyrkivät tuomaan tuotteidensa ominaisuuksiaesille helpommin jäsenneltävin termein. Termejä yhdistellään, ja joskus jopa keksitään uusia, kun tarve vaatii. Päätermit ovat kuitenkin pysyneet ja vakiintuneet ja toivottavasti myös muu termistö pysyy, sillä termistöä tarvitaan - onhan musiikissakin heavy eri asia kuin grunge. Termistö helpottaa välineiden lokerointia ja antaa mielikuvan välineiden potentiaalista. Mikään ei kuitenkaan voita kokeilua! Sitähän voi yllättyä kuinka nu metal sopiikin omaan korvaan, vaikka tyypillisesti kuuntelet vain trash metallia.

Käytännössä lautoja muotoillaan millien tarkkuuksilla, jotka tekevät välineisiin hurjia eroja. Millit oikeassa tai väärässä paikassa eivät näy, vaan tuntuvat. Sentti laudan pituudessa ei vielä tunnu, ja sentti perän leveydessä voikin tehdä suuren eron. Laudan pohjan muodoissa suunnittelu on millipeliä. Kanttien suoruus ja terävyys tuovat lautaan aivan erilaisen käyttäytymisen, vaikka erot olisivat hyvinkin pieniä. Vaikka laudan muotoja voikin silmämääräisesti arvioida ja mittoja lukea taulukosta, ratkaisevaa on kokonaisuus ja ennen kaikkea SINÄ! Ole rohkea ja kokeile välineitä, ja huomaat eron.

Wave - Aalto

Wave-välineet sopivat nimenomaan aallon ratsastamiseen. Wave-laudat ovat litratilavuudeltaan pienimpiä ja tehty nopeisiin käännöksiin. Välinekirjo wave-lautojen sisällä on myös laaja. Vaikka käytännössä erot esimerkiksi laudan pohjan muodossa ovat marginaalisia, tuntuvat nämä erot hurjilta, kun eri lautoja testaa vierekkäin oikeissa olosuhteissa.

Wave-laudat voidaan jakaa onshore- ja sideshore -tyyppeihin, joskin nämä nimitykset ovat viime aikoina jääneet hieman taka-alalle.

Onshore (aalto ja tuuli tulevat samasta suunnasta) -laudoille on tyypillistä hieman suorempi pohjan muoto (rocker). Kun tuuli ja aalto tulevat samasta suunnasta, vaaditaan laudalta parempaa plaani- ja kryssiominaisuutta, jotta rannan murtoaallokosta päästään turvallisesti ulos ulapalle. Onshore-lautoja on joskus kutsuttu käsitteellä "real world wave" kuvaamaan yleistä tilannetta, jolloin kaikilla ei ole pääsyä olosuhteisiin, jossa aaltoa voi ratsastaa satoja metrejä tuulen tullessa sivusta aaltoihin nähden. Onshore-lautoihin tarjotaan tyypillisesti kolmieväistä setupia.

Sideshore (aalto ja tuuli tulevat kulmassa toisiaan kohden) tai surfwave -laudat ovat radikaaleimpia lautoja, joiden tehtävä on säilyttää laudan hallittavuus aaltoa ratsastettaessa ja mahdollistaa laudan kääntyvyys ilman kontrollin tai vauhdin kadottamista. Nämä laudat ovat tyypillisesti pohjan muodoltaan (rocker) käyrempiä kuin onshore-laudat, ja niille sallitaan hieman korkeampi plaanikynnys, kunhan kääntyvyys ja kontrolli ovat maksimaaliset. Näihin lautoihin tarjotaan tyypillisesti nelieväistä vaihtoehtoa.

Compactwave / Stubby -laudalla tarkoitetaan ulkomitoiltaan pienempää wave-lautaa, jossa litratilavuutta on kasvatettu laudan paksuuden kautta. Tällä järjestelyllä haetaan kelluttavuutta (litratilavuus), hyvää kontrollia aalloissa (pohjan käyryys), ja ketteryyttä hypyissä (lyhyempiä). Tämä kehityssuunta on melko tuore ja mielenkiintoinen, sillä laudat ovat realistisia wave-lautoja suomen olosuhteisiin, joissa tuuli ja aallot tulevat usein samasta suunnasta. Nämä laudat ovat tyypillisesti myös kolmieväisiä ja tunnistettavia hieman suoremmista kanteista.

Sinkkeri on menneen ajan nimitys pienilitraiselle laudalle, joka ei kelluta surffaajan ja rikin painoa. Tällaista käsitettä ei enää käytetä ja nykyään näitä "miinuslitraisia" wave-lautoja käytetään hyvin vähän. Kun surffaaja painaa enemmän kuin laudassa on litroja, on kyseessä miinuslitrainen lauta. Nykyään realistinen pienin lauta voi hyvinkin olla +10 litraa (surffaajan paino + 10). Trendi on suurempiin päin.

Wave-purjeet taas tyypillisesti jaetaan power wave, control wave tai surf wave -alakategorioihin. Nimensä mukaisesti näiltä purjeilta haetaan voimaa, kontrollia tai mukavuutta aaltojen nappaamiseen. Hyvän wave-purjeen ominaisuus on myös on-off -tunne/ -ominaisuus. Purjeesta pitää saada veto pois, jotta ongelmaton kääntyminen aaltoon on mahdollista. Toisaalta purjeeseen tarvitaan taas veto ja halutun lainen vastine tuulen voimaan heti, kun sitä tarvitaan.

Powerwave-purjeet ovat tyypillisesti hieman voimakkaampia ja näiltä purjeilta halutaan vetoa, kun sitä tarvitaan. Nämä purjeet toimivat tyypillisesti parhaiten hieman painavammilla surffareilla, ja soveltuvat onshore-olosuhteisiin sekä kovan kelin freeride-purjeiksi. Näiltä purjeilta odotetaan vetoa ja vastetta, mikäli purjetta tarvitsee hetkellisesti pumpata vauhtiin. Vaikka purjeilta odotetaan hieman enemmän voimaa, niin käsiteltävyys ei saa kärsiä. Nämä purjeet ovat tyypillisesti viisi- tai nelilattaisia.

Control wave -purjeiden tarkoitus on säilyttää purjeen mukavuus ja kontrolli hieman epävakaammissakin olosuhteissa. Nämä purjeet ovat tyypillisesti profiililtaan hieman latteampia ja vetoalue on lähempänä mastoa. Tämän takia purjeet tuntuvat hieman kevyemmiltä käsitellä, mikä on erityisen hyvä ominaisuus puuskaisessa tuulessa tai epätasaisemmassa vedessä. Control wave on hyvä valinta, kun olet kevyempi tai arvostat purjeen kevyttä ja helppoa käsittelyä. Näitä purjeitä löytyy neli- ja viisilattaisina.

Surfwave-purjeet on tehty kevyiksi ja nautittaviksi aaltoa ratsastettaessa. Kevyt käsiteltävyys ja hyvä on-off ovat tärkeimmät ominaisuudet näille purjeille. Nämä purjeet ovat tyypillisesti kolmilattaisia.

Freewave/ Freestylewave

Aaltolautojen tyypillinen "isoveli" on freewave, jota kutsutaan myös freestylewave-laudaksi. Nämä laudat ovat tyypillisesti jotain onshore wave -laudan ja freestyle-laudan väliltä. Tämä lautatyyppi eroaa huimasti eri valmistajien välillä, ja eri lautamallit samassa lokerossa on saatettu ajatella täysin erilaiseen käyttöön. Eri valmistajat kohdentavat nämä laudat eri olosuhteisiin, ja freestyle-temppuilun ja aaltojen hallinnan väliin jää suuri tila, johon kuuluvia lautoja voidaan nimetä freewave -laudoiksi. Tyypillisesti näitä lautoja voidaan muokata eri tarkoituksiin jalkalenkkejä siirtämällä tai eviä vaihtamalla. Parhaimmillaan nämä laudat mukautuvat eri aalto-olosuhteisiin, kannattavat surffarin tuulen tyvenen läpi ja mahdollistavat temppujen harjoittelun; saat napattua pienemmän aallon ja pidettyä vauhdin hyvänä aaltoon kurvattaessa, vaikkei aalto olisikaan suuri. Nämä laudat plaanaavat ja kryssivät hyvin, minkä ansiosta saat pienet aallot kiinni ja pääset helposti rannasta vaikka hieman pidemmälle. Parhaimmillaan näillä laudoilla on huikea käyttöalue kontrollin ja vauhdin suhteen ja mahdollistavat temppujen harjoittelun.

Nämä laudat eivät ole wave-, freestyle- eivätkä freeride-lautoja - tämä ryhmä on omansa, joka on kuitenkin samalla sekoitus näitä kaikkia.

Käytä näiden lautojen kanssa power wave -purjetta, joka antaa voimaa ja käsiteltävyyttä.

Freestyle

Nämä Laudat ovat tehty tasaisen veden temppuiluun ja hyppimiseen. Freestyle-lautojen tarkoitus on saavuttaa maksimaalinen nopeus hyvin nopeasti ja mahdollistaa temput ilmassa. Nämä laudat ovat tyypillisesti hieman leveämpiä ja lyhyempiä kuin freewave-laudat. Näiden lautojen pohjan tasaisuus (rocker) muistuttaa slalom-lautaa ja laudassa on paljon tilavuutta perässä, joka kannattelee surffaria laudan liukuessa takaperin. Freestyle-laudoissa on tyypillisesti viistetty perä nimenomaan helpottamaan takaperin liukumista.

Freestyle-purjeet ovat tyypillisesti hyvin kevyitä ja pelkistettyjä. Näistä purjeista halutaan voimaa, vetoa, nostetta hyppyyn ja hyvä on-off. Purjeiden käsiteltävyys ja kääntyvyys on oltava huippuluokkaa ja freestyle-purje sopii hyvin tähän tarkoitukseen.

Freestyle-välineet ovat tehdyt temppuiluun, eivätkä välttämättä ole monipuolisin tai mukavin vaihtoehto muuhun käyttöön, vaikka tarjoavatkin usein alhaisen plaanikynnyksen.

Kirjoittaja: Mikko Nurmi

Lue kirjoituksen toinen osa tästä!